Historia i autorzy strony „Samnia (kraina)”

Wybór porównania – zaznacz kropeczkami dwie wersje do porównania i wciśnij enter lub przycisk Porównaj wybrane wersje.
Legenda: (bież.) – pokaż zmiany od tej wersji do bieżącej, (poprz.) – pokaż zmiany od wersji poprzedzającej, m – mała (drobna) zmiana

  • bież.poprz. 21:58, 4 mar 2020Av dyskusja edycje 7784 bajty +7784 Utworzono nową stronę "'''Kaganat Samnijski''' zajmuje obecnie całą Równinę Samna, a także tzw. Step Południowy, słabo zaludniony rejon graniczący z Arethyną, władzy samnijskiego kag..."