Silberberg:Informacje prawne

Wszystkie treści, materiały oraz elementy graficzne (poza należącymi do oryginału skórki Bouquet) umieszczone w tym serwisie są własnością Kortunal - turystyka i przygoda (określono dalej jako Firma).

Zawartość strony jest chroniona prawem autorskim. Prezentowana strona internetowa stanowi własność Firmy i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631), z wyłączeniem skryptu MediaWiki (GNU GPL) oraz skórki Bouquet (GNU GPL 2.0 or later)

Żadna jej część należąca do Firmy nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody właściciela.

Części strony nienależące do Firmy mogą być wykorzystywane na warunkach określonych w ich licencjach.