Deuces

Deuces czyli Stwórca, w niektórych kulturach nazywany Wielkim Duchem ( Kagnat Samnijski) lub też Endu (Elfy). Deuces nie ma początku, ni końca, jest wszechwiedzący, wszechpotężny i wszechobecny. Jest twórcą i architektem świata zaś jego moc jest nieograniczona, lecz z nieznanych powodów nie angażuje się on w sprawy śmiertelników i nie odpowiada na wznoszone doń modły. Mimo to jego imię wymawiane jest z szacunkiem tak przez śmiertelnych jak przez bogów, gdyż to Deuces powołał wszelki byt do życia. Wymawiając jego imię należy schylić głowę w pokłonie.

Kult

Jako wszechobecnemu Stwórcy nie poświęca mu się świątyń ani innych miejsc kultu, aktywnie cześć oddają mu tylko Samnijczycy oraz szamani niezależnie od pochodzenia. Nie jest też w żaden sposób przedstawiany i nie uosabia się cech z nim związanych.