Kolegium Messyńskie

Dawny Uniwersytet Magii Ognia w Messynie został przemianowany na ogólną uczelnię wraz z reformą, która nastąpiła w Akwirgranie 936 roku. Tak jak i na pozostałych uczelniach Północy, tak i tu otworzono poszczególne specjalistyczne katedry naukowe, jednak Kolegium Messyńskie postanowiło wzbogacić się również o profesorów krasnoludzkich, których zadaniem jest wykładanie Architektury i Logistyki, oraz pethabańskich mahów, którzy przybliżają studentom starszych roczników kulturę swojego państwa, co jest wstępem do planów odnośnie wymiany studenckiej pomiędzy tymi dwoma krajami. Kolegium Messyńskie jest też jedną z niewielu uczelnią na świecie, która szkoli dyplomatów i polityków.
Profesorowie Kolegium długo dyskutowali nad wybraniem patrona. Początkowo konflikt rozbijał się między Symeonem Melachrinosem - wygnanym z Ofiru wybitnym psionikiem i sapientystą - a Reshionem da Tirelli - uznanym alchemikiem, ale imperialistą. W pewnym momencie zaproponowano stryryjskiego psionika i polityka - Kethrena Ferranta - jednak wówczas wybuchły okrzyki niezadowolenia, że zapomina się o takich bohaterach jak kratistos Theo Tynagirona, Nila Dragases czy wybitnym polityku Sarastro de Valmont di Messyna. Stanęło więc na poetyckim patronacie "Bohaterów Zjednoczenia".