Kompania Handlowa Szlaku Wedry

Organizacja:
Kompania Handlowa Szlaku Wedry
Wielkość: Duża
Zasięg: Kraje Paktu Szlaku Wedry (Trynt, Terala Wsch., Terala Zach., Qasyran/Visnohora, Ofir)
Powiązane organizacje: Kompania Nowej Magii

Kompania Handlowa Szlaku Wedry została założona po zawarciu porozumienia politycznego między częścią krain Północy, mającego na celu gospodarczą i polityczną izolację Federacji Wergundzkiej poprzez budowę szlaku handlowego opartego o Wedrę, a nie o Sankarę. Wsparta hojnie funduszami wszystkich zaangażowanych krajów, a zwłaszcza Ofiru i Tryntu, kompania skupiła się na budowie faktorii handlowych wzdłuż biegu rzeki Wedry. Wielkie pieniądze zostały także zainwestowane w przekop kanału pomiędzy Wedrą, a portem w Gjovik w Tryncie (ujście Wedry znajduje się w tzw. Wielkiej Delcie w Liryzji). Organizacja handlowa, ścisle współpracująca ze sferą polityki i posiadająca olbrzymie wsparcie zaangażowanych państw, szybko zdobyła dominująca pozycję na rynkach.

W roku 946, zgodnie z postanowieniami konferencji w Birce, Kompania Nowej Magii złożyła Kompanii Handlowej ofertę wejścia w skład organizacji jako jedna z filii CdNM. W związku z rosnącymi kosztami przekopu oraz stratami przynoszonymi przez ogromne cła nałożone przez Kaganat Samnijski, organizacja była zmuszona przyjąć ofertę Kompanii Nowej Magii, dzięki czemu trwające od końca wojny prace nad kanałem zostały zakończone wiosną 947 r. Po przejęciu przez KNM kontroli nad Południowym Stepem (po układzie z Kaganatem) szlak handlowy na Wedrze został uroczyście otwarty.