Kompania Handlowa Szlaku Wedry

Organizacja:
Kompania Handlowa Szlaku Wedry
Wielkość: Duża
Zasięg: Kraje Paktu Szlaku Wedry (Trynt, Terala Wsch., Terala Zach., Qasyran/Visnohora, Ofir)
Powiązane organizacje: Brak

Kompania Handlowa Szlaku Wedry została założona po zawarciu porozumienia politycznego między częścią krain Północy, mającego na celu gospodarczą i polityczną izolację Federacji Wergundzkiej poprzez budowę szlaku handlowego opartego o Wedrę, a nie o Sankarę. Wsparta hojnie funduszami wszystkich zaangażowanych krajów, a zwłaszcza Ofiru i Tryntu, kompania skupiła się na budowie faktorii handlowych wzdłuż biegu rzeki Wedry. Wielkie pieniądze zostały także zainwestowane w przekop kanału pomiędzy Wedrą, a portem w Gjovik w Tryncie (ujście Wedry znajduje się w tzw. Wielkiej Delcie w Liryzji). Organizacja handlowa, ścisle współpracująca ze sferą polityki i posiadająca olbrzymie wsparcie zaangażowanych państw, szybko zdobyła dominująca pozycję na rynkach.