Kongres Wolnych Narodów

Organizacja:
Kongres Wolnych Narodów
Wielkość: duża
Zasięg: cały świat
Powiązane organizacje: Kompania Nowej Magii

Zimą 946 roku Kompania Nowej Magii zwołała wielką konferencję w Birce, mającą położyć podwaliny pod nowy międzynarodowy ład, na straży którego chciała stanąć sama Kompania.

KNM wystąpiła jako negocjator pomiędzy Samnią, Wysokimi Ziemiami, a Tryntem i Teralą. Zaoferowała Samni gigantyczny okup w formie tradycyjnego trybutu za wykupienie obszaru Południowego Stepu, dzięki czemu jako neutralna siła mogłaby nadzorować szlak handlowy Wedry. Na ten układ zgodziły się tak kraje Paktu, jak i Sojuszu. Kompania opłaciła także ukończenie prac nad kanałem Wedra-Gjovik w Tryncie, a tym samym dawno planowany szlak handlowy rzeką Wedrą mógł zostać otwarty już wiosną 947 roku.

Podpisano także układ, który potwierdził zawierane dotychczas przez Kompanię bilateralne układy z państwami, którym sprzedawała technologię magiczną - w przypadku złamania przez jakikolwiek kraj równowagi światowego pokoju Kompania wyciągnie wobec tego kraju konsekwencje w postaci odcięcia od surowców i specjalistów.

Układ ten zapoczątkował istnienie Kongresu Wolnych Krajów (z czasem po prostu Kongresu Wolnych) jako forum spotkań reprezentacji wszystkich państw, którego celem nadrzędnym miało być utrzymanie światowej równowagi i pokoju.