Liga Przemytników

Informacje ogólne
Informacje szczegółowe


Organizacja:
Liga Przemytników
Wielkość: Średnia
Zasięg: Wergundia Wschodnia, Ofir, pogranicze Laro
Powiązane organizacje: Nieznane

Liga Przemytników to organizacja o charakterze przestępczym. W czasie okupacji na Północy z uwagi na wysokie cła i restrykcyjne przepisy dotyczące handlu wielu kupców straciło możliwość wykonywania zawodu. Przemytnicy postanowili wykorzystać okazję i uszczknąć dla siebie kawałek z życia, dostarczając we wszelkie zakątki świata dobra trudno dostępne, czy nawet nielegalne. Organizacja ta, oprócz swoich przestępczych działań, stanowiła część Sojuszu Północy, przygotowując wyposażenie i broń pod mające wybuchnąć w 935 r. powstanie.
W czasie II Wojny o Północ, mając pewne wsparcie władz Wergundii, miała szansę przekształcić się w Ligę Handlową, zawierając legalne kontrakty z armią, jednak spora część organizacji wolała czerpać zyski z działań przestępczych, jak handel kradzionymi medykamentami czy bronią.Po zakończeniu wojen o Północ, kiedy uwaga odrodzonych państw Północy zwróciła się bardziej w kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego, wpływy Ligi znacząco zmalały pod naciskiem stróżów prawa, spychając ją całkowicie poza prawo.