Ogrody Życia

Wątki świata gry:
Ogrody Życia
Początek wątku: 2020
Status: otwarty
Powiązania: Historia elfów
Skąd przyszliśmy?

To pytanie, które prędzej czy później stawia sobie każda cywilizacja. Badania początków ludzi sięgały starożytności, a ta była młodsza niż początki starszych ras, których historia ginęła wśród legend i mitów.

Elfickie teorie początku

Elfickie legendy bezpośrednio zgodnie mówiły o pierwszej erze - Erze Ogrodów, kiedy pojawiły się pierwsze elfie społeczności. Era ta miała trwać przez czas trzech pierwszych pokoleń elfów.
Kolegium Messyńskie, która rozpoczęło badania nad legendami o Ogrodzie Życia, niespodziewanie uzyskała szokujące wyniki - elficki “ogród życia” z pierwszej ery to nie legenda! Takie miejsce istniało, co więcej, prawdopodobnie nie jedno, miejsce o wyjątkowych właściwościach, życiodajnych i leczniczych, miejsce, w którym bezpiecznie mogło rozwinąć się życie, wolne od zagrożeń i braku zasobów.
Ogród Pahoro, skupiony wokół źródła wody o wyjątkowych właściwościach, zlokalizowany został na granicy Larionu i styryjskiej Kawelii, a w dodatku dzięki badaniom mógł też zostać umiejscowiony w czasie. Elficka era Cuivea najprawdopodobniej zaczęła się około 15 tys. lat temu.
Badania te stały się wielkim przełomem także dla elfów, którzy, powoli przełamując swoją naturę, zaczęli coraz bardziej interesować się własną przeszłością i zadawać sobie pytanie, skąd pochodzą.

Pierwiastek życia

Jako jeden z elementarnych składników świata, pierwiastek życia znany był od dawna. Dopiero badania w Pahoro wykazały, że możliwe było w przeszłości istnienie miejsc, nasyconych w szczególny sposób tym pierwiastkiem. Co dawał? Być może odporność na choroby, lepszą wydolność i sprawność organizmu oraz w jakimś stopniu na starzenie się komórek - naukowcy rozważali, czy właśnie to nie jest przyczyną elfickiej długowieczności. Być może także legendy o trzech pierwszych pokoleniach także były prawdziwe - pierwsze elfy mogły przecież żyć jeszcze dłużej.

Nie tylko Pahoro

Nie było szczególnie prawdopodobne, by wszystkie elfy pochodziły z jednego miejsca. Naukowcy zajmując się tematem byli przekonani, że Ogrodów Życia na Ei było znacznie więcej, a ich poszukiwania wśród legend i mitów trwają.