Podziemie

Informacje ogólne
Informacje szczegółowe


Rytu1.jpg

Podziemie - Avgrunnheim (krasnoludzki), Nallari (elficki), Bezkres (gobliny).

Większość ludzi doskonale zdaje sobie sprawę z istnienia górskich jaskiń, co bardziej wyedukowani słyszeli o wielkich krasnoludzkich siedliszczach pod powierzchnią ziemi. Jednak niewielu z mieszkańców powierzchni zdaje sobie sprawę z rozciągającego się pod ich stopami ogromnego systemu jaskiń i korytarzy, podziemnego ekosystemu, który tworzy świat równoległy do tego pod błękitem nieboskłonu. Miejsce to ma wiele imion nadanych mu przez różne zamieszkujące go rasy. Krasnoludy zwą je Avgrunhaim, od imienia bogini gór i skał. Nazwa ta jest rozpoznawalna dla wielu ludzkich nacji będących w bliskiej komitywie z krasnoludami, takich jak Wergundowie, czy Tryntyjczycy. Wśród elfów owa kraina setki lat temu została ochrzczona mianem Nallari. Wszystkie elfie plemiona znają tę nazwę, tak samo jak ludy mające z nimi duży kontakt jak Styryjczycy. Najmniej znaną nazwą podziemi jest ta nadana im przez Gobliny, nazwę tę można przetłumaczyć na wiele sposobów, dom, królestwo, ale najbardziej trafne tłumaczenie to Bezkres.