Smocza Kompania

Organizacja:
Smocza Kompania
Wielkość: Średnia
Zasięg: Cały Świat
Powiązane organizacje: Zależy od zlecenia

W większości stolic i dużych miast znajduje się Smocza Kwatera. Tam trafiają zlecenia poszukiwania skarbów od zewnętrznych zleceniodawców, jak również zlecane przez samą Smoczą, ponieważ pewne osoby są zatrudniane do przeszukiwania dokumentów w poszukiwaniu tropów. Członek Smoczej może w Kwaterze otrzymać robotę bezpośrednio, lub też spróbować wkręcić się do czyjejś grupy, może też być tak, że zleceniodawcą poszukiwań danego artefaktu jest sama Kompania, która płaci wówczas za jego wartość, pomniejszoną o należny procent. Podstawowa grupa Smoczej Kompanii składa się z archeologa, specjalisty od artefaktów, mapnika, sapera i ochroniarza. Zupełnie zielony musi zadowolić się czymś równie atrakcyjnym jak przeszukiwanie kanałów za zgubionym złotym zębem. Najbardziej intratne roboty, z których zyski mogą stać się małą fortuną są zarezerwowane dla najbardziej znanych i doświadczonych poszukiwaczy. Od każdego znalezionego skarbu należy odprowadzić pewną ustaloną sumę, zwykle około 10% na poczet Kompanii. Z tych pieniędzy utrzymywane są Kwatery i finansowane poszukiwania tropów. W Kwaterach oprócz roboty można ostać także strawę, nocleg, naprawić lub wymienić uzbrojenie i skorzystać z pomocy medycznej. A przede wszystkim wesoło spędzić czas w wytrawnym towarzystwie.

Smocza Kompania dysponuje również olbrzymimi zasobami archiwaliów, które same w sobie stanowią skarb kultury. Głównym źródłem zysków są wpływy od jej członków, ale Kompania pośredniczy także z powodzeniem w transakcjach zakupy rozmaitych pamiątek przeszłości. W czasach kolonizacji przed wojną Smocza Kompania działała na terenie Zapołudnia i wpompowała tam duży pieniądz, który przepadł wraz z rozpoczęciem ataku przez tamtejsze ludy. W czasie obu wojen Smocza wstrzymała swoją działalność, odmawiając na Północy współpracy z okupantami. Po zawarciu pokoju Smoczą Kompanię stanowiły głównie Kwatery krasnoludów, prowadzące podziemne badania, ale struktury są powoli odbudowywane, archiwa i zasoby od nowa kompletowane, a największe stowarzyszenie poszukiwaczy skarbów wróciło do gry.