Stróże Prawa

Organizacja:
Stróże Prawa
Wielkość: Zależnie od państwa, któremu podlega
Zasięg: Większość ludzkich państw znanego świata
Powiązane organizacje: Ormurin

Stróże prawa nazywani są zależnie od wykonywanej pracy: strażnikami miejskimi, strażnikami dróg, ochroniarzami, czasem błędnie – żołnierzami. To wspólna nazwa dla wielu organizacji straży występującej niemalże we wszystkich państwach ludzi. Sami Stróże Prawa nie są autonomiczni i często podlegają najwyższej władzy wojskowej państwa, do którego należą.

Jako, że działają z ramienia władzy, posiadają moc egzekwowania prawa i wykonywania niektórych wyroków. Ich działanie polega na tym, że lokalny ośrodek Stróżów, zwany często po prostu Strażnicą, zatrudnia wszystkich chętnych i przydziela im odpowiednią funkcję na podstawie ich predyspozycji. Oddziały straży są silnie zhierarchizowane na wzór jednostek wojskowych. Niekiedy pobór do szeregów Stróży jest obowiązkowy, szczególnie w czasach wojny gdy w pobliżu nie ma oddziałów wojskowych, a istnieje realne zagrożenie dla obszaru. Wielu przyszłych oficerów, świetnych żołnierzy czy najemników Ormurinu zaczynało właśnie w szeregach Stróżów Prawa.