Stróże Prawa

Organizacja:
Stróże Prawa
Wielkość: Zależnie od państwa, któremu podlega
Zasięg: Większość ludzkich państw znanego świata
Powiązane organizacje: Ormurin

Stróże prawa nazywani są zależnie od wykonywanej pracy: strażnikami miejskimi, strażnikami dróg, ochroniarzami, czasem błędnie – żołnierzami. To wspólna nazwa dla wielu organizacji, pełniących służbę niemalże we wszystkich państwach ludzi. Sami Stróże Prawa nie są autonomiczni i często podlegają najwyższej władzy państwa, do którego należą. Są zdecydowanie odrębną formacją od armii, służących na frontach wojennych, i posiadają inne wyszkolenie.

Jako, że działają z ramienia władzy, posiadają moc egzekwowania prawa i wykonywania niektórych wyroków. Według najpopularniejszego schematu lokalny ośrodek Stróżów, zwany często po prostu Strażnicą, na polecenie władcy danego obszaru albo władzy kraju, rozpoczyna rekrutację i szkolenie chętnych. Warunkiem wstąpienia zwykle jest nieposzlakowana opinia względem prawa, warunki fizyczne są drugorzędne, gdyż w szeregach Stróżów zwykle jest miejsce dla różnych profesji. Cenione są umiejętności walki, ale także znajomość magii psionicznej, umiejętności minerskie, doświadczenie w archiwach, zdarza się, że Strażnice rekrutują łowców potworów, a nawet druidów czy szamanów (ich zdolności potrafią być przydatne przy poszukiwaniach)
Oddziały straży są zhierarchizowane na wzór wojskowy. Niekiedy pobór do szeregów Stróżów jest obowiązkowy, szczególnie w czasach wojny, gdy w pobliżu nie ma oddziałów wojskowych, a istnieje realne zagrożenie dla obszaru. Wielu przyszłych oficerów, świetnych żołnierzy czy najemników Ormurinu zaczynało właśnie w szeregach Stróżów Prawa.

W czasie wojny zdarza się, że Stróże Prawa pełnią funkcję lokalnej samoobrony, chroniąc ludność przed maruderami i szabrownikami. W czasach pokoju strzegą porządku, egzekwują prawo, w zakresie ich obowiązków jest ściganie sprawców przestępstw, poszukiwanie zaginionych, ochrona ludności przed potworami, organizowanie pomocy w wypadku katastrof przyrodniczych i wszelkich innych zagrożeń.