Uniwersytet Karantański

Karantania jako jedyna nie poszła za modą zmiany profilu uczelni i wciąż pozostaje wyspecjalizowana w kierunku Magii Ziemi - choć oczywiście naucza się tam także innych kierunków i żywiołów- jednak wchłonęła w swoje mury dawną Akademię Medycyny, Zielarstwa i Alchemii im. Witalidesa. Uniwersytet Karantański znany jest ze specjalistów w zakresie akademickiej magii ziemi, nie raz stawianych na równi z krasnoludzkimi Słyszącymi Skałę, magów ziemi szkoli się tu przede wszystkim pod kątem geologii, mineralogii, sedymentologii oraz górnictwa.
Patronat nad uczelnią został przyznany zmarłej na Zapołudniu weterance Pierwszej Wojny o Północ, wybitnej styryjskiej magini ziemi pochodzenia ofirskiego - Emilii ev. da Tirelii.