Uniwersytet Styrgradzki

Uniwersytet Styrgradzki im. Raerinerina L’ombre di Offire wraz z odzyskaniem i odbudową Styrgradu powołano do życia - wzorem uczelni na Północy - Uniwersytet Styrgradzki. Początkowo położona nad brzegiem Loranis uczelnia miała przejąć rolę zniszczonej w Birce Akademii Magii Wody, jednak Rada Regencyjna szybko podjęła decyzję o uogólnieniu profilu uczelni, tym samym otwierając w niej katedrę Teologii, Medycyny Wojskowej, Medycyny Stosowanej, Alchemii Naukowej oraz Bojowej, Historii i Geografii, oraz udostępniając część sal dla Szkoły Oficerskiej.
Do czasu zakończenia oblężenia miasta w 939 r. uczelnia praktycznie nie działała, budynki legły w gruzach. Niektóre katedry mimo wszystko uczyły, prowadząc wykłady w piwnicach, pod ostrzałem i przy wybuchach bomb minerałowych. Dopiero po zawarciu Pokoju Vistanijskiego Uniwersytet wznowił działalność na dobre, zmagając się z trudną powojenną rzeczywistością. Za patrona Uniwersytetu wybrano ofirskiego maga wody - Raerinerina L’ombre di Offire - który zginął na Zapołudniu walcząc przeciw Qa, stojąc ramię w ramię ze Styryjczykami.