Wergundzka Akademia Wojenna

Organizacja:
Wergundzka Akademia Wojenna
Wielkość: średnia
Zasięg: Federacja Wergundzka
Powiązane organizacje: Akademia Akwirgrańska

Wergundzka Akademia Wojenna założona została w 789 roku z inicjatywy Ottona z rodu Danwinga. Łączyła najważniejsze dla potężnej wergundzkiej armii ośrodki:

  • Akademię Akwirgrańską,
  • Akademię Magii Bojowej w Bibraktborgu
  • Kolegium Oficerskie w Akwirgranie
  • Wszechnicę Zakonną Paladynów w Viran

Wszystkie te miejsca łączył jeden zaszczytny i prestiżowy urząd Rektora Akademii Wojennej, który był członkiem Rady Książęcej.
Odrodzona po wojnie Akademia szybko powróciła do roli, jaką pełniła od swojego założenia - była głównym źródłem kadr dla wergundzkich tymenów. Ukończenie którejś z jej uczelni otwierało drogę kariery dla tych młodych Wergundów, którzy nie zdążyli wojennego rzemiosła nauczyć się w praktyce.

Wraz z klęską separatystów w bitwie pod Arlettain 950 roku, Akademia została przejęta przez stronnictwo książęce. Ówczesny Rektor, Alodius dar Stern, biorący udział w działaniach secesji, został postawiony przed sądem pod zarzutem zdrady i zbrodni przeciwko własnemu narodowi, oraz skazany na konfiskatę majątku oraz banicję. Nowym Rektorem powołany został Cador dar Lettenhove, mistrz wergundzkiej magii bojowej, dekurion trzeciej kohorty magów bojowych drugiego manipułu IV tymenu, zasłużony w czasie kryzysu visnohorskiego.