Zakon Mieczowy

Organizacja

Organizacja:
Zakon Mieczowy
Wielkość: Duża
Zasięg: Wergundia i kraje ościenne.
Powiązane organizacje: Nieznane

Zakon został powołany jeszcze w trakcie Drugiej Wojny o Północ z rozkazu Księcia-Protektora Severo dar Rodlingena, na czele stawiając Tergora dar Toller. Jest to straż przyboczna Księcia - Protektora, ale przede wszystkim paladyni Modwita, których szkolenie obejmuje nie tylko kwestie religijne, ale również sztuki walki, taktykę, strategię oraz wszelkie umiejętności, przydatne w czasach wojny. Ich siedzibą szkoleniową jest Sanktuarium Modwita w Viran, we Wschodniej Wergundii. Po zdobyciu wpływów wśród szczepów orków plemienia Tar-zul Zakon podjął misję religijną na terenie Gór Maegros, aby nakłonić do kultu Modwita orków oddających cześć Swartowi-Szakalowi. Paladyni stanowili najbardziej elitarną grupę militarną w Federacji, przynależność do Zakonu była zaszczytem i wyróżnieniem.

Rekrutacja

Tylko wśród zasłużonych osób z Armii Wergundzkiej.