Akademia Jastrzębiecka

Informacje ogólne
Informacje szczegółowe


Zalążek Akademii Jastrzębieckiej powstał niedługo po przejęciu przez Derwana Jastrzębca władzy w Terali, w 915 r. Przygarnął on pod swój dach w grodzie Jastrzębców sieroty, które utraciły rodzinę w wojnie i postanowił zebrać ludzi, którzy wyszkolą ich pod jego okiem na Łowców Potworów. Grupa ta została okrzyknięta sarkastycznym mianem “Sierot Strzygonia” . Qa bacznie i z nieufnością śledzili ten proces, przemogła to dopiero decyzja o nawiązaniu pewnej formy współpracy. W roku 919 powstała oficjalna Akademia Jastrzębiecka, w której szkoleni byli Terale i Qa. Wiązało się to z zwiększeniem funduszy, powstaniem specjalnych budynków oraz sprowadzeniem Łowczych Qa jako instruktorów.