Kawerna - Łowcy Potworów

Organizacja:
Kawerna - Łowcy Potworów
Wielkość: Mała
Zasięg: Kraje Północy
Powiązane organizacje: Akademia Jastrzębiecka

Organizacja powstała w okresie po II Wojnie o Północ, po podziałach politycznych między krajami Północy. Funkcjonująca pod zarządem teralskim Akademia Jastrzębiecka jawiła się wówczas jako za bardzo upolityczniona, jak na mającą charakter uniwersalny profesję łowców potworów. Liczni łowcy postanowili zatem stworzyć alternatywę dla jedynej dotychczas instytucji, uwiarygadniającej członków tej niezwykle poważanej profesji. Kawerna powstała pod protektoratem Kesham i Wergundii, z siedzibą w Karmazynowych Kłach. W archiwach znalazły się rozległe efekty badań nad potworami, prowadzone przez armię wergundzką (tzw. projekt Farbera), a także dokumentacje z wielu lat pracy licznych profesjonalistów. Organizacja stworzyła także bardzo prężny pion badawczy. Dzięki wsparciu państw związanych z Sojuszem Północy certyfikat Kawerny szybko stał się respektowany na równi z dyplomem Akademii Jastrzębieckiej.

Po wielkiej reformie Akademii Jastrzębieckiej w 943 r. obie, konkurencyjne dotychczas, organizacje porozumiały się co do współpracy i zakresu swoich wpływów. Wedle ustaleń Kawerna miała skupić się przede wszystkim na podziemnej części Ei, na korytarzach Nallari, kopalniach Kesham i Horinsham i całej domenie podziemia.