Concordia

Informacje ogólne
Informacje szczegółowe


Organizacja:
Concordia
Wielkość: Duża
Zasięg: Cały świat
Powiązane organizacje: Węże Swiatła, Konfraternia Uzdrowicieli, Sapientia, Sztab

Concordia jest scentralizowaną międzynarodową organizacją pozarządową. Założona na początku roku 936 przez elfkę mieszanego pochodzenia - Vayanę Taure - organizacja paramedyczna zdawała się być spisana na straty równie mocno co Węże Światła oraz Konfraternia Uzdrowicieli. Zalana rannymi, chorymi oraz ofiarami wojny, z zasadami wszelkiej logiki pisane im było zniknąć tak szybko jak powstali, zwłaszcza, że ich trudy pochłaniały ogromne ilości pieniędzy, których nie byli w stanie dostarczyć prywatni mecenasi. W marcu 936 roku nastąpił jednak przełom i na krasnoludzkie konta bankowe organizacji wpłynęły ogromne sumy pieniędzy od filantropów z różnych stron świata, do Concordi zaczęli też dołączać członkowie dawnej Sapietnii oraz Konfraternii, wymuszając rygorystyczne zasady oraz złożoną hierarchię. Okazało się jednak, że to przepis na sukces i tym samym Concordia uzyskała wielkie wpływy z którymi zaczęli liczyć się władcy większości państw północy, z polecenia założycielki - Vayany Taure - medycy oraz naukowcy wchodzący w skład organizacji pełnią służbę na uniwersytetach tego świata, aby szerzyć wiedzę medyczną i zapobiegać wybuchom epidemii.
Pod koniec Wojen o Północ wyszły na jaw powiązania finansowe Concordii z tzw. organizacją Sztabu, tworu początkowo wywiadowczego, później związanego z kultem Szakala. Powiązania te nie zaszkodziły jednak monopolowi, który Concordia uzyskała w sferze medycyny na obszarach państw Północy.