Concordia

Informacje ogólne
Informacje szczegółowe


Organizacja:
Concordia
Wielkość: Duża
Zasięg: Cały świat
Powiązane organizacje: Węże Światła, Konfraternia Uzdrowicieli, Sapientia, Sztab

Concordia jest scentralizowaną międzynarodową organizacją medyczną, założoną na początku roku 936 przez elfkę mieszanego pochodzenia - Vayanę Taure.

Trudne początki przypadły na dramatyczne czasy początku II Wojny o Północ. Tysiące rannych i okaleczonych ofiar wojny oraz wybuchające na zapleczu frontu epidemie - to była sytuacja, przerastająca ówczesne skromne możliwości organizacji. W marcu 936 roku nastąpił jednak przełom i na konta bankowe organizacji w krasnoludzkich bankach wpłynęły ogromne sumy pieniędzy od filantropów z różnych stron świata, do Concordi zaczęli też dołączać członkowie dawnej Sapietnii oraz Konfraternii. Organizacja wypracowała rygorystyczne zasady naukowe i sanitarne oraz złożoną hierarchię, stając się najbardziej skuteczną organizacją medyczną w dziejach.
Trafiając dokładnie tam, gdzie była potrzebna, Concordia uzyskała wielkie wpływy, dzięki niej bowiem straty na polach bitew zmalały w sposób piorunujący - w czasie bitwy o Akwirgran umierał co dziesiąty z ranionych żołnierzy, podczas gdy przed powstaniem Concordii był to co trzeci. Organizacja zyskała wręcz znaczenie militarne.
Pod koniec Wojen o Północ wyszły na jaw powiązania finansowe Concordii z tzw. organizacją Sztabu, tworu początkowo wywiadowczego, później związanego z kultem Szakala. Concordia odcięła się od tych wpływów, utrzymując z powodzeniem monopol, jaki uzyskała w sferze medycyny na obszarach państw Północy.

Po zakończeniu wojny medycy oraz naukowcy, wchodzący w skład organizacji, przekazali swoje doświadczenia szerszemu gronu odbiorców, zawiązując współpracę z uniwersytetami i uczelniami. Spełniając swoją misję szerzenia wiedzy medycznej i zapobiegania epidemiom Concordia przyczyniła się diametralnie do zmniejszenia śmiertelności na Ei.

Odkrycia Nowej Magii zrewolucjonizowały nowoczesną medycynę. Concordia silnie zaangażowała się w badania nad wykorzystaniem energii węzłów w lecznictwie udowadniając ich wyjątkowe właściwości zwłaszcza w terapii chorób przewlekłych. Medycy i naukowcy Concordii udoskonalili i rozpowszechnili również bezpieczne użytkowanie rodzaju Xwede w różnorakich przypadłościach i chorobach, zwłaszcza nerwowych i mentalnych. Krążą plotki, że istnieją tajne laboratoria, w których pracuje się nad wykorzystaniem tych stworzeń do udoskonalenia organizmu ludzkiego celem nadania mu większych mocy magicznych, siły, odporności i mechanizmów przetrwania.

W świetle tak wielkich odkryć i postępu wielu medyków Concordii odchodzi od tradycyjnych metod leczenia, polegając coraz silniej na nowych, wydajniejszych metodach.