Węże Światła

Informacje ogólne
Informacje szczegółowe


Organizacja:
Węże Światła
Wielkość: Duża
Zasięg: Państwa ludzi, z wyjątkiem krajów stepów i pustyni
Powiązane organizacje: nieznane

Organizacja medyczna, zrzeszająca niewykształconych magicznie felczerów i medyków polowych, która powstała na gruzach istniejącej przed Czasem Ciemności Konfraterni Uzdrowicieli. Węże Światła przejęły po pierwowzorze etos szacunku dla życia oraz zasoby wiedzy na temat ludzkiej anatomii i biologii organizmu. Dzięki temu są w stanie sprawnie zajmować się urazami, nastawiać złamania i zszywać rany nawet bez używania magii życia. W pierwszym okresie powstania na Północy, przy niewielkiej liczbie wykwalifikowanych magów i medyków, niejednokrotnie Węże Światła ratowały sytuację na zapleczach pól bitewnych.
Po powstaniu dysponującej wielkim budżetem Concordii organizacja Węży Światła została częściowo przez nią wchłonięta. Część uzdrowicieli jednak pozostała w służbie ludziom, udzielając pomocy pokrzywdzonej przez wojnę ludności cywilnej.

Węże Światła w obliczu wielkich zmian i kryzysu magicznego, uniezależniły się od Concordii, przez ogromny rozłam ideologiczny pomiędzy dwoma organizacjami. Podczas gdy magia rozwija się w porażającym tempie, Węże pozostają wierne tradycyjnym technikom leczenia, które nie są zależne od Nowej Magii. Opieranie się na anatomii, herbologii i znakomitym wyszkoleniu medyków dla wielu ludzi, szczególnie tych poza wielkimi miastami, jest jedyną słuszną opcją, która nie naraża Ei na większe wyczerpanie. Decyzja odcięcia się od magii przysporzyła im wielu popleczników i inwestorów, którzy podzielają ich obawy, co pomogło im w szybkim tempie rozrosnąć się i rozwinąć, zapewniając tym samym nie tylko dużo większą ilość wykształconych i wyrobionych w fachu medyków, ale też możliwość zakładania coraz większej ilości placówek w większości krajów. Zarówno zarząd Węży Światła jak i wszyscy jej członkowie jawnie sprzeciwiają się nie tylko wykorzystaniu Nowej Magii ale i użyciu Xwede, wskazując jako główny powód wysokie prawdopodobieństwo długotrwałych i szkodliwych skutków ich użycia, które nie są możliwe do przewidzenia.

Główna siedziba Węży Światła znajduje się w Wergundzkim Parve. Tam rezyduje zarząd całej organizacji, który decyduje o całym trzonie organizacji: gdzie otwierać nowe placówki, kogo do nich wysłać, jak rozdysponować środki między konkretnymi punktami.