Imvura Korha

Organizacja:
Imvura Korha
Wielkość: średnia
Zasięg: cały świat
Powiązane organizacje: nieznane

Goblińskie przedsiębiorstwo alchemiczne, które około 940 r. oficjalnie i legalnie weszło na rynki północy i Zapołudnia z szeroką ofertą bardzo nowoczesnych substancji, odpowiadając na istniejące zapotrzebowanie. W Imvurze zaczęli zaopatrywać się najwięksi gracze rynkowi, państwa i uniwersytety.

Firma oferuje przede wszystki substancje wspomagające możliwości rolnictwa, zwiększające wydajność plonów, ale także wszystkie inne, na jakie pojawi się zbyt. Najwięksi odbiorcy to Unia Plemion Qasyran, Styria, Felnor i Leth Caer.