Imvura Korha

Organizacja:
Imvura Korha
Wielkość: średnia
Zasięg: cały świat
Powiązane organizacje: Tradailsham, reszta nieznana

Goblińskie przedsiębiorstwo alchemiczne, które około 940 r. oficjalnie i legalnie weszło na rynki północy i Zapołudnia z szeroką ofertą bardzo nowoczesnych substancji, odpowiadając na istniejące zapotrzebowanie. W Imvurze zaczęli zaopatrywać się najwięksi gracze rynkowi, państwa i uniwersytety.

Firma oferuje przede wszystki substancje wspomagające możliwości rolnictwa, zwiększające wydajność plonów, ale także wszystkie inne, na jakie pojawi się zbyt. Najwięksi odbiorcy to Unia Plemion Qasyran, Styria, Felnor i Leth Caer.

Sytuacja zmieniła się w 944 r, kiedy to na szczycie w Dormenos zawiązany został tzw. Traktat Podziemnego Pielgrzyma. Obejmował on rozejm pomiędzy Tradailsham a wybranymi stronami goblińskimi (tj. plemionami Kémia oraz Merno’ok - plemieniu Harcu odmówiono wstępu) oraz budowę strefy specjalnej dla goblinów, umożliwiającej prowadzenie handlu przez organizacje goblińskie pod ścisłą obserwacją ze strony krasnoludzko-elfickiej. Traktat ów otworzył firmie zupełnie nowe rynki zbytu, w tym, jak się później okazało, mocno wymagający rynek w Wergundii, która po wojnie domowej doznawała klęsk głodu i nieurodzaju.

W kuluarach mówiło się również o współpracy Imvury z Concordią, jednak oficjalnie nic na ten temat nie było wiadomo, a przedstawiciele organizacji odmawiali bezpośrednich odpowiedzi.