Tradailsham

Organizacja:
Tradailsham
Wielkość: średnia
Zasięg: cały świat
Powiązane organizacje: Orfezor, Imvura Korha, reszta nieznana

W roku ludzkim 937 Defthagron z Yrg Tua zawarł porozumienie z matroną Tlais Orthogok z podziemnych elfów. Był to sam w sobie akt przełomowy, te dwie rasy nigdy nie nawiązywały przyjaznych kontaktów. W wyniku sojuszu, w odbitych z rąk goblinów jaskiniach Karmazynowych Kłów pod południową częścią rejonu Akwirgranu założona została nie mająca precedensu osada – Tradailsham. W założeniu miała stać się warowną fortecą handlową, pośredniczącą w handlu między podziemiami a powierzchnią. Dzięki temu krasnoludy przestawały być zdane na transport towarów powierzchnią przez ziemie Tryntu, a elfy podziemne w ogóle otwierały się po raz pierwszy w swojej historii na szerszy kontakt z ludźmi i rasami powierzchni.

Pierwsze działania w tym kierunku rozpoczęto około 938 r., i już po paru latach pośród starych ruin zakwitła prężnie rozwijająca się twierdza handlowa, zamieszkana zarówno przez krasnoludy, jak i elfy podziemne. Gobliny zostały zepchnięte do południowej części Podziemia, bez możliwości korzystania z tego szlaku handlowego.

Sytuacja zmieniła się w 944 r, kiedy to na szczycie w Dormenos zawiązany został tzw. Traktat Podziemnego Pielgrzyma. Obejmował on rozejm pomiędzy Tradailsham a wybranymi stronami goblińskimi (tj. plemionami Kémia oraz Merno’ok - plemieniu Harcu odmówiono wstępu) oraz budowę strefy specjalnej dla goblinów, umożliwiającej prowadzenie handlu przez organizacje Orfezor oraz Imvura Korha pod ścisłą obserwacją ze strony krasnoludzko-elfickiej.

Spisano 9 X 944

Traktat podziemnego pielgrzyma

tj. rozejm pomiędzy Tradailsham a wybranymi stronami goblińskimi

Dnia 9 X 944 przedstawiciele Tradailsham w postaci
Frayna Màtturhamarslag oraz Etariel Tlais Orthoghok doszli do porozumienia
z przedstawicielem plemion goblińskich w postaci Krenko Terrora z Karmazynowych Kłów
oraz przedstawicielem organizacji goblińskich w postaci Daļa Zagubionego.

Traktat ten obejmuje utworzenie strefy zawieszenia broni w Tradailsham, w której przedstawiciele plemienia Kémia, plemienia Merno’ok, organizacji Imvura Korha oraz organizacji Orfezor mogą prowadzić działania handlowe i dyplomatyczne pod własnym zarządem, z założeniem że strona krasnoludzko-elficka posiada bezwzględną kontrolę nad strefą goblińską w kwestiach bezpieczeństwa. Oznacza to również, że Skeggen mają prawo prowadzić spis (oraz wedle własnego osądu przeprowadzać inspekcję) nad wszystkimi towarami przechodzącymi przez strefę. Osobny dokument określający kryteria i metody kontroli towarów zostanie sporządzony przez Radę Tradailsham, w porozumieniu ze stroną goblińską.
Granice tej strefy, tunele łączące ją z resztą kompleksu oraz tunele łączące ją z resztą podziemia zostaną wytyczone przez stronnictwo krasnoludzko-elfickie i nie mogą ulec zmianie bez jednoznacznej decyzji Rady Tradailsham.
Do Rady Tradailsham zostaną przyłączeni trzej przedstawiciele Hre.
Dla uniknięcia potencjalnych konfliktów członkowie klanu Fuilteah Feah mają zakaz wejścia do strefy Hre, a plemienni Harcu do Tradailsham. W fazie budowy każde przejście między kompleksem Tradailsham a strefą Hre musi być zatwierdzone przez Radę Tradailsham.Traktat ten jest pierwszym, eksperymentalnym porozumieniem, które zakłada sporządzenie w przyszłości obszerniejszych rozporządzeń.

W ten sposób Tradailsham stało się największą na świecie (jak dotąd) faktorią handlową.