Kult Pięciu

Organizacja:
Kult Pięciu
Wielkość: Duża
Zasięg: Cała Północ
Powiązane organizacje: Sędziowie Pięciu

Kult Pięciu jest zorganizowany wokół Opiekunów i wiary w nich na ziemiach Północy. Sama idea założenia całej organizacji, która zajmowałaby się szerzeniem wiedzy o Pięciu, powstała około roku 935 i przyjmuje się, że głównym założycielem jest Baldwin dar Keran. Sama organizacja, jako dość młoda, wciąż pracuje nad zwiększaniem liczebności i swoich wpływów w świecie. Kult Pięciu tak czy owak jest jedną z trzech najpotężniejszych organizacji religijnych na Północy. Świątynie prowadzone przez Kapłanów Pięciu to miejsca dawnych kultów, porzucone wraz z odejściem niektórych bogów, choć sama organizacja unika wrogich akcentów wobec pamięci dawnych bóstw. Ich głównym dogmatem jest oddawanie czci całej piątce tak, jak robi się to na Południu, nie zaś kulty pojedynczych obliczy Pięciu. Zadaniem, jakie stawia sobie ta organizacja, było i jest wypełnienie pustki po bogach, którzy odeszli, zapewnienie wsparcia ludziom północy, zniwelowanie wrogości, jaką żywili oni do tzw. Opiekunów.