Liga Kupiecka

"Paaaanie, kiedy to było... tak stare dzieje, że Eudomar to jeszcze w kołysce sypiał."

Ten artykuł zawiera treści archiwalne, które nie odnoszą się do aktualnej sytuacji światowej.

Niegdyś Liga Kupiecka była jedyną organizacją handlową zrzeszającą kupców. W swoich ryzach trzymała cały znany świat, każdy liczący się kupiec odprowadzał podatek dla Ligii i prowadził swoje interesy pod jej szyldem.

Nawet gdy na jaw wyszła afera związana z dokumentami z Kovendare i część władców ograniczyła działania Ligii Kupieckiej, jej potęga była na tyle duża, że nie dało się całkowicie wyeliminować. Zablokowanie faktorii i siedzib Ligii przez władców mocno osłabiło struktury organizacji, w wyniku czego już wtedy w niektórych działach handlu kontrolowanych przez Ligę, pojawiły się głosy, które namawiały do odłączenia się od monopolisty i stworzenia swoich, własnych organizacji handlowych. W obliczu wojny z Zapołudniem, Liga Kupiecka zwiększyła obroty w sekcjach zbrojeniowych. Szybko jednak okazało się, że kraje północy nie są w stanie zatrzymać pochodu wojsk najeźdźców, a większość dużych miast odczuła na sobie piętno wojny. Zrujnowane twierdze, spalone wsie i osady. Pożoga dosięgnęła również faktorie i siedziby Ligii Kupieckiej. Organizacja powoli zaczęła tracić globalną kontrolę handlową na rzecz odłączających się od niej mniejszych grup kupców, zakładających swoje własne cechy i gildie. Zdaje się, że gwoździem do trumny Ligii Kupieckiej okazała się bitwa morska i zniszczenie ogromnego portu Birka. Nie udało się ocalić głównej siedziby organizacji, większość wysoko położonych urzędników albo zbiegła, albo straciła życie podczas wojny. Niektórzy mówią, że Liga jeszcze próbuje się podnieść, odrodzić z popiołów. Ale niezaprzeczalnym faktem jest, że nastąpił potężny rozłam, który spowodował potworzenie się wielu mniejszych organizacji handlowych.

Rody Ligi Kupieckiej

  • Ród Ehrenstrahl wywodzi się z Birki, stolicy Liryzji. Portowe miasto jest doskonałym miejscem dla kupców. Ród jest bardzo elastyczny i oportunistyczny, wszelkie zasady moralne są sprawą drugorzędną, kiedy w grę wchodzi dobicie targu. Sojusznikiem jest ten, który w danym czasie dzierży najcięższą sakwę złota. Głową rodu jest Prezydent Ligi Kupieckiej - Salomon Ehrenstrahl. Bardzo dużą wagę podczas wychowywania potomków rodu, pełnią nauki z zakresu handlu i dyplomacji.
  • Ród Reventlow to drugi po Ehrenstrahlach znaczący w Liryzji, od niedawna są ich głównym konkurentem w rozgrywkach politycznych, zwłaszcza tych dotyczących prezydentury w Lidze. W przeciwieństwie do tego pierwszego, rodzina Reventlow wygłasza tezę, że w obecnej, niepewnej sytuacji, należy porzucić chłodną neutralność i opowiedzieć się, po którejś ze stron konfliktu. Z tej rodziny wywodzi się również rodzeństwo znakomitych naukowców – bracia Ludvig i Saul. Obecnie bracia zniknęli gdzieś, prowadząc badania nad nową substancją.