Liryzja (kraina)

Liryzja w kontekście krainy leży w delcie czterech zbiegających ku morzu rzek - Szarki, Rany, Wedry i Sankary. Główną jej powierzchnię zajmują równiny, jedynie w okolicach dawnej stolicy - Birki - znajduje się przedgórze i część masywu Akaryjskiego, stosunkowo niskich gór rozpoczynających całokształt Wyżyny Północnej.

We wschodniej części kraju niegdyś rosły lasy mieszane, aktualnie jednak mocno przetrzebione wskutek wzmożonej produkcji szkutniczej w czasie kolonizacji i wojny z Zapołudniem. Powierzchnię równin pokrywają dzikie łąki, wrzosowiska i nieużytki rolne.