Pakt Szlaku Wedry

Organizacja:
Pakt Szlaku Wedry
Wielkość: Duża
Zasięg: Trynt, Terala Wsch., Terala Zach., Imperium Qasyran/Visnohora, Ofir
Powiązane organizacje: Kompania Handlowa Szlaku Wedry

Porozumienie, określone Paktem Szlaku Wedry zostało zawarte w Ofirze na początku 939 r. tuż przed negocjacjami Traktatu Vistanijskiego. Połączyło państwa, uprzednio stowarzyszone w obu skonfrontowanych blokach politycznych, tj. Sojuszu Północy i Zapołudniu. Pakt został ściśle skierowany przeciwko Federacji Wergundzkiej, której rosnąca supremacja na Północy została uznana za zagrożenie.


Narzędziem Paktu stała się Kompania Handlowa Szlaku Wedry, realizująca założenia gospodarczej izolacji Wergundii poprzez odebranie jej zysków ze szlaku handlowego Sankary.