SSW

Organizacja:
SSW
Wielkość: Średnia
Zasięg: Styria
Powiązane organizacje: Czarna Tercja

SSW - Styryjska Służba Wywiadowcza, powstała w latach poprzedzających Wojnę o Korone Ofiru (ok. 970). Przy początkowym braku rozbudowanych sił militarnych wywiad stanowił o sile i precyzji uderzenia styryjskich sił. Zasługą SSW była infiltracja Itharos przed zwycięstwem nad Izosem, a także zatrzymanie rytuału Aramediconu, a tym samym zatrzymanie ofensywy wergundzkiej u progu Wielkiej Wojny. SSW zdobyło na Zapołudniu starożytną recepturę prochu, zyskując dla Styrii olbrzymią przewagę bojową u progu Wojen o Północ. Skutecznie paraliżowało działania Zapołudnia, słynna agentka SSW Lylian z Terali, podczas spektakularnej akcji umożliwiła bogini Tavar przetrwanie zagłady bogów. SSW doprowadziło do powstania Sztabu Konspiracji, umożliwiając skuteczne zrzucenie qasyrańskiej okupacji. Na bazie pracy agentów wywiadu rozpracowano Wirus Zapołudnia i stworzono Czarną Tercję. Można z powodzeniem stwierdzić, że styryjskie państwo przetrwało dzięki sprawności i profesjonalizmowi wywiadu.