Starzy-nowi bogowie - Opiekunowie

Wątki świata gry:
Starzy-nowi bogowie - Opiekunowie
Początek wątku: 2014
Status: aktywny - permanentny
Powiązania: Wojna Bogów, Rozdarcie, Przymierze z Opiekunami, Wielka Wojna, Qa - upadek starożytnych i przebudzenie współczesnych

Około roku 900 (fabuła 2014) na Zapołudnie wyruszyły oddziały kolonizatorów z Północy. Przypadkowa grupa śmiałków, głównie wergundzkich żołnierzy i ludzi z Ligi Kupieckiej, wbrew ostrzeżeniom tubylców, zeszła do ukrytej pod ziemią jaskini, blokowanej licznymi zaklęciami. Istoty tam odkryte wymykały się całkowicie rozumieniu przybyszy.

Wkrótce po tych wydarzeniach na powierzchni pojawiły się tajemnicze istoty o wielkiej mocy (epilog 2014), wedle relacji tubylców byli to „Starzy Bogowie”, których w czasach starożytnej cywilizacji mędrcy z Qasyran „uśpili”. Nieprecyzyjne relacje z tamtego czasu wskazywały, że owi „bogowie” nie byli źli, byli natomiast „inni” – fakt, że budzili w ludziach strach i powodowali ich krzywdę, może wskazywać, że byli oni czymś podobnym do bogini Tavar. Być może przybyli w ten wymiar z innych światów i nie byli do końca przystosowani do działania wedle jego praw.

Gdy mistyczka Neyestecae przywróciła ludowi Qasyran pamięć i cywilizację (epilog 2014, sesja RPG 2014/15), obudziła Starych Bogów i zawarła z nimi pakt. Wielka ofiara niezwykle licznego, wielomilionowego narodu uczyniła owych pięć bóstw najpotężniejszymi w ziemskiej sferze. W następstwie tego, równolegle z inwazją Qasyran na Północ, Starzy Bogowie, nazwani już wówczas Opiekunami, przypuścili atak na dotychczasowych bogów i w przeciągu kilku lat pokonali ich i wypchnęli poza świat („Ostatni bastion” 2015, epilog 2015). Tylko dwoje bogów z dawnego panteonu przetrwali tę rzeź – Modwit oraz Tavar. Opiekunowie czynnie wsparli także swoich nowych wiernych – Qa – w ich inwazji, wymagając jednocześnie, aby siłą powiększać grono wyznawców. Po kilkunastu latach Północ ostatecznie zaakceptowała kult Opiekunów (fabuła 2016). Aby utrzymać spoistość świata, pozbawionego zarządców, przeprowadzono rytuał, oddając domeny świata pod opiekę nowych bóstw („Szachownica” 2017). Od tego czasu Opiekunowie, określani też jako Pięciu, przejęli rolę bogów domeny ziemskiej, dzieląc tę rolę z Modwitem i Tavar. Nie angażowali się więcej w wojny pomiędzy śmiertelnikami, ani nie zstępowali do sfery śmiertelnej.