Sztab Konspiracji Północy

Wątki świata gry:
Sztab Konspiracji Północy
Początek wątku: 2016
Status: aktywny
Powiązania: Eskhara, Szakal, Wirus Zapołudnia i Czarna Tercja

Sztab Konspiracji Północy często nazywany po prostu “Sztabem” to tajna organizacja międzynarodowa założona po pierwszej wojnie o północ. Pierwotnym celem sztabu było stworzenie siatki kontaktów i szpiegów mogącej zapewnić środki i informacje niezbędne do zbrojnego wystąpienia przeciwko okupującej północ armii Qa. Po wybuchu powstania w Wergundii Wschodniej agenci sztabu przeprowadzali akcje dywersyjne i pełnili rolę doradców u boku przywódców powstania.

Srebrna Rzeka

Działania partyzancki szybko zmieniły się w wojnę na pełną skalę. Mimo, że jej wynik wciąż wisiał pod znakiem zapytania, sztab zwołał w Srebrnej Rzece konferencję na której przedstawiciele państw północy mieli podjąć decyzję o sposobie w jaki będzie prowadzona wojna. Podczas rozmów doszło do konfliktu pomiędzy delegacją północy a sztabem. Konferencję w srebrnej rzece można w zasadzie uznać za moment zakończenia współpracy pomiędzy wyżej wymienionymi organizacjami.

Dalsza część wojny

Niewiele wiadomo o działaniach sztabu po zerwaniu relacji z wywiadem i władcami północy. Ze strzępów dostępnych informacji da się wywnioskować, że organizacja sprzymierzyła się z wyznawcami demonów, a jej dawni przywódcy dołączyli do kultu Szakala, lub w jakiś sposób zostali zmuszeni do posłuszeństwa. Po tej nieoczekiwanej zmianie strony konfliktu zmieniła się także taktyka Sztabu. Zamiast działań które miałyby bezpośredni wpływ na wojnę, Sztab próbował porwaniami, szantażem czy nawet morderstwami kluczowych celów skłócić ze sobą przywódców północy. Oczywiście służby specjalne mocarstw takich jak Styria czy Wergundia nie pozostały pasywne wobec zdrady i starały się wytropić i unieszkodliwić dawnych sojuszników. Styryjski wywiad był w posiadaniu licznych informacji na temat kryjówek i zaplecza Sztabu.

Rytuał w Bibractborgu

Sztab finansował takie organizacje jak Concordia, przemytnicy Fulka z Albretty i wiele innych. Punktem zwrotnym w dziejach tajnej organizacji był rytuał w Birbaktborgu, który odepchnął od świata Swarta-Szakala oraz unicestwił wielu jego potężnych sług. W imieniu Szakala walkę poprowadzili osobiście przywódcy Sztabu – prorok Durgh oraz kobieta zwana Lady Crystal. Oboje zostali zabici w trakcie walki, nie wyjawiając żadnych informacji o swojej organizacji. Ujawniony został także trzeci, dotychczas nieznany z imienia, przywódca Sztabu – a był to elficki książę z legendarnych, rzekomo zatopionych wysp Felnor. Po tym wydarzeniu pozostałości Sztabu rozpadły się na kilka pomniejszych organizacji, o których jednak niewiele wiadomo, choć liczne ślady wskazywały na walki pomiędzy nimi. Skrytki, kontakty, kryjówki – zostały ukryte.