Wajan

Wajan, nazywany również Erelindo (Laro, niemal niespotykane) to jedno z bóstw, które powróciło po wielkim rytuale. Wajan nazywany jest Ojcem Krasnoludów, wielu uważa, że to on stworzył ich rasę. Same krasnoludy wierzą, że Wajan obdarzył ich Runami i ustanowił ich porządek społeczny. Jego zniknięcie było dla nich traumą równą z utratą Modwita przez Wergundów i Tavar przez Styrię, lecz w przeciwieństwie do tych bogów Wajan nie zdołał zstąpić na ziemię w Czasie Ciemności, nie było Sanktuariów, plotek o boskich pomazańcach i nadziei na powrót boga. Nie zostało nic, zaś wśród niczego pod postać Wajana zaczęły wcielać się podstępne i podłe byty.
Jednak wiara krasnoludów nie ustała i te z wielkim trudem zdołały sprowadzić swego patrona z powrotem. Nie da się oddać radości jaką przeżył ich lud podczas jego powrotu oraz goryczy, jaką był widok ich Ojca klęczącego przed obliczami Siódemki na Nieboskłonie. Jednak jedyne, co się liczyło, to powrót Wajana, zarówno dla krasnoludów, jak dla samego boga. Boskim zwierzchnikiem Wajana stał się Ardate, który przekazał mu opiekę nad kamieniem, stalą, oraz rzemiosłem rąk. W ten sposób kult Wajana zaczął też rozprzestrzeniać się powoli po za Kesham, do tej pory bóg – patron krasnoludów zaczął być wyznawany przez kowali, górników i rzemieślników innych ras, zwłaszcza przez elfy Laro, które wiele łączy z krasnoludami.
Mimo to wciąż jego najważniejszą rolą jest patronat nad jego dziećmi w Kesham oraz dbanie o magię Run.

Kult

Przedstawienie: Wizerunek sprzed powrotu – potężny krasnolud w fartuchu kowala z pokrytym runami młotem w jednej ręce i runiczną tablicą w drugiej; Wizerunek po powrocie – starzec w szarej szacie i o bosych stopach, wsparty o włócznię.

  • Przykazania: Szanuj pracę cudzych rąk jak swoją własną. Rozwijaj zdolności swe. Bądź posłuszny klanowi swemu (krasnoludy). Pisz mym Pismem (krasnoludy). Szanuj Kamień wokół siebie i wszystko, co z kamienia pochodzi (krasnoludy).
  • Grzechy: niszczenie i marnotrawstwo wyrobów rzemieślniczych, występowanie przeciw starszym i klanowi (krasnoludy), nieznajomość Pisma (krasnoludy)