Ardate

Ardate zwany również Ocatca (Zapołudnie) to Bóg związany z tworzeniem, powstawaniem nowego, odrodzeniem. Dotyczy rzeczy nowych, świeżych i tych, które właśnie się rodzą lub powstają, będący nieodłącznym elementem odkrywania nieznanego. Zawiera w sobie pierwiastek dopasowania, ponieważ nowe często jest plastyczne. Tożsamy ze zmianami w ich najbardziej pozytywnym wydźwięku. Wpływa na rzeczy, które właśnie się dzieją lub istnieją jedynie w sferze planów. Ardate przez ludy północy uznawany jest też za patrona cywilizacji, miast oraz budowy. Mili mu są też wszelcy rzemieślnicy, artyści oraz naukowcy. Jego kapłani zajmują się również leczeniem chorób trawiących ciało jak i umysł.
Ardate jest Twórcą i przeciwieństwem Velei, on odpowiada za wszelkie procesy dzięki którym powstaje coś nowego. Jest obecny zarówno we wzrastającej trawie jak również w pracy rzemieślnika. Ardate jest tez powiązany z aktem narodzin nowego życia, oraz leczenia jako boski lekarz – mędrzec. Jest też natchnieniem które zsyła wszelkim artystom, nie ważne czy rzeźbią w kamieniu czy w słowach. Ze względu na swoją domenę Ardate jest bardzo powszechnie i szeroko wyznawany, jego świątynie często są jednocześnie szpitalami, lub pracowniami rzemieślniczymi i wielu ludzi odwiedza je prosząc o powodzenie w pracy, lub zdrowie dla bliskich.

Kult

Jego świątynie i kapłanów można spotkać zarówno na Zapołudniu (Opiekunowie) jak i w krainach północy (Kult Pięciu), jednak od niedawna coraz większą popularność zbiera wśród krasnoludzkich rzemieślników z Kesham. Przedstawiany jest jako mężczyzna z dłutem w ręce oraz szalką do ważenia.

  • Aspekty pochwalane przez Boga: Tworzenie, leczyć, dbać, chronić, pomnażać.
  • Aspekty potępiane przez Boga: Zniszczenie, destrukcja, marnotrawstwo, niedbałość, ranić.

Reguły kultu

Szanuj pracę swoją i innych,
Ucz się swego fachu i bądź pracowity,
Nieś pomoc cierpiącym,
Nie trwoń bogactwa lecz nie bądź skąpym,
Raduj się wszelkim życiem