Wspólnota Jedynej

Organizacja:
Wspólnota Jedynej
Wielkość: Średnia
Zasięg: Styria
Powiązane organizacje: Paladyni Szkarłatnej Pani

Zhierarchizowana organizacja religijna powołana na terenie Styrii wraz z jej powstaniem. Przez wiele lat wspólnocie przewodniczył sam Prorok Durgh, jednak pod naciskiem Rady Regencyjnej ze względu na słabe zdrowie jego miejsce w zastępstwie przyjął jego protegowany. Po ujawnieniu zdrady Proroka stanowisko to było obsadzane kilka razy, ostatecznie na czele stanął jeden ze styryjskich starożytnych, arcykapłan Inubis. Wspólnota Jedynej prowadziła rytuały zaprzysiężenia na terenie Styrii oraz wchodziła w skład kadry profesorskiej Uniwersytetu Styrgradzkiego. Po tym, jak Rada Regencyjna zatwierdziła akt intronizacji samej Tavar na królową Styrii, znaczenie Wspólnoty jeszcze wzrosło. Inubis, podobnie jak inni starożytni, wycofał się z życia publicznego Styrii, a na czele organizacji stanął kapłan bogini, Carlos Oviedo.

Charakterystyczne: Czarna swarzyca na złotym tle, w zielonym, promienistym otoku.