Szkarłatne Płaszcze

Organizacja:
Szkarłatne Płaszcze
Wielkość: Średnia
Zasięg: Styria
Powiązane organizacje: Wspólnota Jedynej

Powstała podczas Drugiej Wojny o Północ, jako odłam Wspólnoty Jedynej powstały w odpowiedzi na sytuację polityczną Styrii. Szkarłatne Płaszcze są zakonem paladynów Tavar oraz styryjskich magów. Początkowo ich zadaniem miało być chronienie Sanktuarium Tavar znajdującego się w Leth Caer, jednak z czasem organizacja ta całkowicie odłączyła od Wspólnoty Jedynej i stała organizacją na skalę państwową, na której czele aż do końca wojny stał devi terphilin Lambert Ostin, zaś w momencie odbudowy Styrii i Styrgradu przeszedł pod panowanie Rady Regencyjnej.

Wraz z decentralizacją władzy w Styrii, zwierzchnik Rady Regencyjnej postanowił utworzyć Radę Prymarchów Szkarłatnych Płaszczy, której naczelnym zwierzchnikiem został Ebenezer Dedre - paladyn Pani, zasłużony jako ten, który odzyskał skradzione Błogosławieństwo oraz jeden z bohaterów przywrócenia Sakkary.

Przyszło mu stać na czele Zakonu w jego najtrudniejszym momencie - gdy przyszło się zmierzyć ze śmiercią bogini. Paladyni utracili swoją moc, stając się de facto żołnierzami o nieco wyższym poziomie wyszkolenia psionicznego niż przeciętny tercjero. To oznaczało drastyczną zmianę dla całej formacji, która stanęła przed wyborem, czy pozostając wiernymi bogini stać się bezsilnymi i wspomagać swych rodaków jedynie pracą własnych rąk, czy wybrać inną ścieżkę, innego patrona, i próbować realizować tę samą misję pod innym sztandarem. Jeszcze wiele lat po wydarzeniach w Silarezie pytanie to pozostawało otwarte…