Zbrojownia Tryntu

"Paaaanie, kiedy to było... tak stare dzieje, że Eudomar to jeszcze w kołysce sypiał."

Ten artykuł zawiera treści archiwalne, które nie odnoszą się do aktualnej sytuacji światowej.

Zbrojownia Tryntu to był jeden z odłamów Ligii Kupieckiej, który postanowił się usamodzielnić i prowadzić handel na własną rękę. Były właściciel działu odpowiadającego za zbrojnictwo i płatnerstwo w Lidze, Tryntyjczyk nazywany Brynjolf Skreigg, gdy na jaw wyszła kompromitacja związana z dokumentami z Kovendare, postanowił zrezygnować z pracy na rzecz Ligii. Poszła za nim duża część pracowników, a także większa część rzemieślników tryntyjskich pracujących pod znakami Ligii Kupieckiej. Gdy rozpoczął się najazd z Zapołudnia, Brynjolf Skreigg już odszedł do domeny Morta, a władzę w Zbrojowni Tryntu przejął jego syn, Gromm Skreigg. Liga Kupiecka cały czas starała się zniszczyć organizację Skreiggów, ale wojna i to, że tracili coraz więcej placówek i faktorii nie pozwalało im skupić się na mniejszych cechach i gildiach, które coraz częściej i chętniej wyodrębniały się z Ligii. Zbrojownia Tryntu przetrwała i aktualnie bardzo dobrze prosperuje, mając niesamowicie wiele zleceń od jarlów. Podczas licznych konfliktów wewnętrznych wybuchających w Tryncie, jarlowie kilkakrotnie starali się przekupić władze organizacjii na swoją stronę, bezskutecznie. Zbrojowni Tryntu udaje się utrzymywać większość swoich pracowników(bo i ich próbowano przekupywać, aby pracowali dla pojedynczych osób) ponieważ Gromm Skreigg zadbał o to, by główne dostawy stali docierały właśnie do magazynów jego organizacji, przez co produkcja oręża na większą skalę w Tryncie jest możliwa tylko za pośrednictwem Zbrojownii.