Nacje

Około tysiąca lat temu gwałtowne ocieplenie klimatu spowodowało podniesienie się wód oceanu. Daleko na zachodzie wodą zniknęły prastare imperia, ludne miasta i świątynie, a wraz z nimi ludzie, którzy je pamiętali. Woda zmusiła liczne nacje z obrzeży starego świata do poszukiwania nowych siedlisk. Grupy te zburzyły kruchy ład tego regionu, ustalony przez jego dotychczasowych mieszkańców - starsze rasy. Walcząc o nowe miejsca do życia ludzie rozpoczęli liczne wojny z nimi i ze sobą na wzajem, trwające do dzisiaj. W toku tych walk powstały istniejące dzisiaj państwa i imperia, a ich nieustanne zmagania wciąż zmieniają linię granic na mapach.

Ludzie: Elfy: Krasnoludy:
Niziołki: Gobliny: Orkowie:
  • plemiona Harcu, Kémia i Merno’ok
  • Tar-zul
  • Gruat

Ulundo - zamieszkujące enklawę Kelahiran w Styrii.