Chronos

Informacje ogólne
Informacje szczegółowe


Organizacja:
Chronos
Wielkość: mała
Zasięg: państwa Kontynentu
Powiązane organizacje: Akademia Jastrzębiecka, Kawerna - Łowcy Potworów

Organizacja powstała jako wynik negocjacji Akademii Jastrzębieckiej z Kawerną, w jej skład oraz wśród jej inwestorów znaleźli się przedstawiciele obu tych instytucji.

Po wielkiej reformie w Akademii oraz zawiązaniu współpracy dwóch największych ośrodków szkoleniowych dla łowców potworów adepci sztuki łowieckiej byli coraz liczniejsi, tym samym wiedza o zjawisku, jakim są potwory, stawała się coraz szerzej dostępna. Mając na uwadze znane już przypadki (badania Farbera w Liryzji) wielu mistrzów łowieckich zaczęło się obawiać pokusy, jaką wiedza ze sobą niosła - pokusy użycia jej przeciwko ludziom, wykorzystania z przekroczeniem granic etycznych.

Nowo powstała organizacja postawiła sobie za cel wykrywanie i zapobieganie takim przypadkom. Z pełną świadomością, że ta działalność może stawać w sprzeczności z celami potężnych instytucji czy rządów krajów postanowiono, że organizacja pozostanie w ukryciu.

Członków organizacji zaczęto rekrutować spośród łowców z Akademii i Kawerny, siłą rzeczy więc w środowisku łowców było raczej wiadome, że szefami organizacji są Nakren z Liryzji oraz Frayn Màtturhamarslag z Klanu Agniu Sciath.