Meris

Meris na Zapołudniu nazywana również Mocuepaya, odpowiada za to, co nieustannie się zmienia. Każdy element, nawet obecnie znajdujący się w pozornej równowadze, pozostawiony sam sobie, prędzej czy później stanie się nieuporządkowany. Szczególnie ważne są - często nieuchwytne - momenty zmian, czyli przechodzenia jednej formy w drugą. Do takich rzeczy można zaliczyć wschód i zachód, ale także narodziny czy śmierć. Jako wciąż pozostającej w ruchu Meris oddano pod opiekę wodę - morza, strumienie, oraz jeziora - oraz pozostające w ciągłym rozwoju rośliny - lasy, puszcze, pola. Meris jest ucieleśnieniem Zmiany i przeciwieństwem Iureusa, ona jest panią wszystkiego co przechodzi metamorfozy i przemienia się wokół nas. Z fizycznego świata Meris włada wszelkimi wodami i wiatrem, a także wiecznie rosnącymi roślinami. Oprócz tego Meris patronuje przemianom zachodzącym wewnątrz istot rozumnych, wędrówce ciała i ducha przez życie i jego kolejne zmiany. Z tego powodu Meris jest patronką wolności i oswobodzicielską z kajdan. Świątynie Meris najczęściej pełne są szumu fontann, a ludzie często przychodzą prosić ją o pomoc przed wszelkimi dużymi projektami i przedsięwzięciami. Każdy podróżny przed wyruszeniem musi prosić ją o pomyślną drogą i powrót do domu.

Kult

Zasięg jej kultu obejmuje zarówno kraje północy - Kult Pięciu - jak i zapołudnie - Opiekunowie. Wśród elfów jej kult jest najbardziej obecny wśród elfów z Talsoi. Przedstawiana jest jako młoda kobieta trzymający w jednej ręce kij wędrowca a w drugiej naczynie.

  • Aspekty pochwalane przez Boginię: Wędrówka, inicjowanie, ryzyko, porzucenie, zmienność.
  • Aspekty potępiane przez Boginię: Stałość, dom, bezruch, uwięzienie.

Reguły kultu

Witaj każdą zmianę w życiu i dąż do niej,
Zawsze okazuj gościnę podróżnym,
Nie bój się podróżować i rób to często,
Ciesz się swoją wolnością i pomagaj o nią walczyć innym.