Iureus

Iureus zwany również Toltecatl (Qa) i Aita Lanaste (Elfy Podziemne), Odpowiada za wszystko, co trwa niezmiennie. Jest związany z równowagą i jej przywracaniem, zarówno tej w przyrodzie, jak i ludzkich umysłach. Dąży do momentu, gdzie wszystko - mimo upływającego czasu - trwa w swojej niezmienionej formie. Statyka nie oznacza braku upływu czasu. Czas jest dla tej formy wymiarem niezmiennym, a jego naturalny przepływ niczym innym jak elementem równowagi. Jest patronem sprawiedliwości, oraz strażnikiem ogniska domowego.
Iureus jest Niezmiennym i przeciwieństwem Meris, on jest panem wszystkiego co trwa i jest niezmienne, obecny jest we wszelkich ustalonych prawach świata. Iureus jest strażnikiem boskiego i śmiertelnego prawa co wielu uważa za jego najwyższą powinność, zaś jego kapłani często służą jako sędziowie, a czasem kaci i łowcy przestępców. Iureus patronuje także rozległemu, cichemu i niezmiennemu podziemnemu światowi, który utrzymuje na swych potężnych barkach. Lecz niewielu zna drugie oblicze boga, który jest także patronem i strażnikiem wiedzy, sekretów oraz magii. Iuresu gromadzi wszelką wiedzę na temat świata, zwłaszcza tę sekretną gdyż jego zadaniem jest jej chronić przed niepowołanymi rękoma. Jako pan magii bóg patronuje rzucaniu zaklęć i wspiera magów w ich dziele, zatem często modlą się do niego właśnie adepci magii oraz inni naukowcy i myśliciele. Jego świątynie zwykle przyjmują postać wielkich bibliotek gdzie zdobywanie wiedzy równoznaczne jest z modlitwą.

Kult

Zasięg jego kultu obejmuje zarówno kraje północy - Kult Pięciu - jak i zapołudnie - Opiekunowie - oraz krainy podziemia.

Przedstawienie: Mężczyzna pozbawiony wyrazu twarzy i o sześciu ramionach, jedna para skierowana jest ku górze jakby trzymała wielki ciężar, jedna para trzyma otwartą księgę, ostatnia para jest wolna z palcami złożonymi w niezrozumiałym geście.

  • Aspekty pochwalane przez Boga: Opieka, dotrzymywanie przysiąg, prawda, wiedza.
  • Aspekty potępiane przez Boga: Kaleczyć, kłamstwa, wiarołomność, ignorancja.

Reguły kultu

Żyj zgodnie z prawem boskim i ludzkim,
Nie kłam i nie łam swego słowa,
Nauczaj innych i dziel się wiedzą,
Ucz się i szanuj wiedzę