Minerał

Wątki świata gry:
Minerał
Początek wątku: 2014
Status: zamknięty
Powiązania: Wielka Wojna, Wirus Zapołudnia i Czarna Tercja

Mieszkańcy państw północy pierwszy raz zetknęli się z Minerałem podczas prób kolonizacji Zapołudnia. Była to głównie jego mniej szkodliwa, naturalnie występująca forma. Po pewnym czasie zauważono dziwne dolegliwości u osób wystawionych na kontakt z Minerałem przez dłuższy czas. Wzbudziło to zainteresowanie wielu naukowców i doprowadziło do dalszych badań nad naturą substancji.

Dziś wiemy, że Minerał występuje w formie naturalnej i oczyszczonej. Formę naturalną można nazwać “bezpieczną”, gdyż osłabia ona organizm stopniowo. Nadmienić należy, że mowa tu o osłabieniu zarówno fizycznym jak i psychicznym.

Druga forma to Minerał oczyszczony - inaczej nazywany aktywnym. Od Minerału w stanie naturalnym odróżnić go można po intensywnie niebieskiej barwie i, jeśli znajdujemy się akurat w ciemności, charakterystycznej poświacie. Nie należy zbyt długo przebywać w pobliżu dużych skupisk aktywnego Minerału. Prowadzi to do poparzeń, obrażeń wewnętrznych i przewlekłych skutków ubocznych określanych mianem choroby minerałowej. W przypadku wystawienia na łatwo wchłanianą przez organizm formę Minerału, np. pył lub dym, szybko dojdzie do poważnego uszkodzenia organizmu lub śmierci.

Mieszkańcy Zapołudnia, będąc uodpornionymi na działanie Minerału, są w stanie wykorzystywać go w magii, alchemii i metalurgii. Korzystający z niego magowie są w stanie dużo łatwiej operować maną, co pozwala na tworzenie potężniejszych zaklęć lub łatwiejsze opanowanie tych bardziej skomplikowanych. Ze względu na okoliczności w jakich lud Qa odzyskał swoją dawną wiedzę, Minerał był stosowany głównie przez armię Zapołudnia i organizacje z nią współpracujące. Nie należy jednak zapominać o wielkim potencjale, jaki niesie ze sobą eksploatowanie go na inne sposoby.

Bomby minerałowe

Historia stworzenia tej broni jest dość mglista. Jakiekolwiek źródła na temat jej wynalazcy i początków produkcji są poza zasięgiem przeciętnego naukowca. Najbardziej znanym miejscem zastosowania bomby minerałowej jest Birka. Portowe miasto na wybrzeżu Liryzji zostało niemal zrównane z ziemią w najpotężniejszym wybuchu Wojny o Północ. Ogromny obszar wokół epicentrum eksplozji został skażony minerałowym pyłem i dymem. Prawdopodobnie minie wiele lat zanim ludzie z północy będą mogli bezpiecznie wrócić do zrujnowanego miasta. Mimo, że wybuch w Birce był unikatowy pod względem siły i zniszczeń jakie wywołał, można uznać go za model wedle którego da się przewidzieć skutki detonacji pozostałych bomb. Za każdym razem towarzyszą im ogromne zniszczenia, skażenie stosunkowo dużego obszaru i wystąpienie choroby minerałowej u ludzi z północy znajdujących się zbyt blisko wybuchu.