Mavi

Mavi czy też Mochi (Zapołudnie), wiara w Maviego przybyła wraz z Kultem Opiekunów, będąc wynikiem przyjęcia tamtejszych bóstw pod nazwą łatwiejszą do wymówienia przez ludzi północy. Pierwotnie Mavi jest połączeniem wszystkich czterech aspektów świata (Meris, Iureus, Ardate, Velea). Jednak wśród ludów północy jest on czasem traktowany jako oddzielny byt i zdarzają się miejsca poświęcone tylko jemu. Jest on patronem naturalnego toru życia, uosabiany z dniem i nocą, ze światłem i ciemnością, z równowagą pomiędzy nimi.

Kult

Śmiertelnicy nie rozumieją Maviego i rzadko kiedy wyznają go bezpośrednio, zaś fakt iż bóg ten nie ma kapłanów tylko powiększa jego tajemniczość. Mavi to Piąty Opiekun, istota powstała poprzez wcielenie pozostałych Czterech Opiekunów, lecz nie jest jasne czy Mavi jest połączeniem Czterech, czy oni są jego częściami. Mavi kojarzony jest z równowagą oraz z cyklami widzianymi wokół nas, jemu podlega porządek dnia i nocy, pór roku i zmiany dnia w noc, lecz nikt nie wie co jeszcze. Zasięg jego kultu obejmuje zarówno kraje północy - Kult Pięciu - jak i zapołudnie - Opiekunowie. Przedstawiany jest wielorako: : Istota o czterech twarzach i ośmiu rękach patrząca i wskazująca we wszystkie strony świata; cztery istoty w długich szatach stojące plecami do siebie ich oblicza skryte pod kapturami; złote dziecko bez określonej płci siedzące z założonymi nogami i uśmiechające się z zamkniętymi oczyma.

  • Aspekty pochwalane przez Bóstwo: Równowaga, harmonia, krąg życia.
  • Aspekty potępiane przez Bóstwo: Brak równowagi.