Trzech Przeciwko Szakalowi

Organizacja:
Trzech Przeciwko Szakalowi
Wielkość: Duża
Zasięg: Światowy
Powiązane organizacje: Inkwizycja Siódemki na Nieboskłonie

Organizacja powstała w Liryzji, po zetknięciu się z mistycznymi istotami o wielkiej sile. Odkrywana stopniowo przez członków organizacji ingerencja owych istot w świat i jego równowagę, zagrażająca podstawom jego istnienia, skłoniła do rozwijania organizacji i połączenia sił z rozmaitymi formacjami, służącymi bóstwom i Ei. Na czele organizacji stanęło trzech przywódców, których nazwiska nie są znane powszechnie, choć wiadomo, że osobą napędzającą działanie Trzech był Baldwin dar Keran, arcykapłan Kultu Pięciu na północy. Ze względu na zagrożenie o światowym znaczeniu, Trzech stało się pierwszą organizacją, która jeszcze w czasie wojny połączyła ponad frontami siły Północy i Zapołudnia. Organizacja łączy siły takich formacji jak Kult Pięciu, Inkwizycja Imperium Qasyran, Zakon Kawalerów Mieczowych, Zakon Kawalerów Szkarłatnej Pani, hobbicy Oświeceni i inni. Ramieniem wykonawczym organizacji są Sędziowie Pięciu oraz styryjska Czarna Tercja.

Organizacja po kilkunastu latach walki z zagrożeniem ze strony Swarta-Szakala, po nieszczęsnym wydarzeniu, jakim był zamach na Pierwszego Kapłana Baldwina dar Keran, została przekształcona oficjalnie już w Inkwizycję Siódemki na Nieboskłonie.